Om Fonden

Madrague Capital S.C.A. SICAV-SIF – Madrague Equity Long/Short Fund är en global lång/kort aktiehedgefond. Fonden investerar i flertalet sektorer med fokus på Europeiska aktier. Normalt är 50% av portföljen investerad i Europa exklusive Norden, 30% i Norden och 20% i Nordamerika. Madragues målsättning är att generera högsta möjliga absolutavkastning med en balanserad risknivå.

Madrague är en så kallad Equity Long/Short fond. Konkret innebär det att fonden huvudsakligen investerar i långa och korta (blankning) positioner i aktier.

Investeringsprocessen är starkt fundamentalt orienterad, kombinerad med en aktiv förvaltning av portföljen för att vid var tid reflektera förvaltarnas syn på avkastningsmöjlighet och risk i varje position.

Portföljen är sammansatt med tanke på att den skall vara motståndskraftig mot kraftiga fall i aktiemarknaden.

Fondens mål är att över tiden ge andelsägarna maximal absolut avkastning på investerat kapital oberoende av den generella marknadsutvecklingen.

Fonden står under CSSFs tillsyn i Luxemburg, som en AIF (Alternativ Investeringsfond).