Investera i Madrague

Madrague Equity Long/Short har flera olika andelsklasser. Villkoren i de olika andelsklasserna skiljer sig åt vad gäller valuta, avgifter och minsta teckningsbelopp.

Andelsklass ISIN Minsta belopp Förvaltningsavgift Prestationsavgift
Class A EUR LU0724580104  EUR 125 000
(eller motsvarande i
respektive valuta)
1,5% 15% (individuell)
Class B USD LU0724580369 1,5% 15% (individuell)
Class C SEK LU0724581094 1,5% 15% (individuell)
Class D SEK LU1547491792 SEK 1 500 000 1,5% 15% (kollektiv)
Class E SEK LU1547491875 SEK 100 000 2,0% 15% (kollektiv)

Alla andelsklasser är öppna för veckovis teckning och inlösen. Teckningsdag är varje torsdag, förutom veckor som innehåller månadsslut, då teckningsdag är första bankdagen på i månaden. För stopptider, se respektive sätt att teckna andelar då det kan skilja mellan olika distributörer.

Du kan investera via de flesta banker och fondförmedlare eller direkt via Madrague.

Så handlar du våra fonder

Alternativ 1:

Du kan vända dig till någon av våra samarbetspartners och handla fonderna via deras fondplattformar. Kontakta din finansiella rådgivare för hjälp. Här ser ni några av de banker och förmedlare där ni kan handla vår fond.

Carnegie
Danske Bank
Handelsbanken
Max Matthiessen
MFEX
Nordea
SEB
Ålandsbanken

Alternativ 2:

Du kan köpa våra fonder direkt hos oss genom att fylla i en teckningsanmälan.

Om du vill köpa fonder direkt hos oss så är det viktigt att du i texten nedan läser igenom de steg du måste gå igenom innan du kan överföra pengar för köp av andelar. Detta gäller oavsett vilken andelsklass du vill investera i.

Steg 1: Fyll i en teckningsanmälan
Om du inte är kund sedan tidigare måste du först fylla i och underteckna en teckningsanmälan.
Om du inte har möjlighet att skriva ut den på länken nedan så kan du ringa oss på 08-124 495 00 alternativt maila info@madrague.se så skickar vi den till dig.

Steg 2: En scannad version av den kompletta anmälan tillsammans med en vidimerad kopia av ID-handling skickas per e-mail till MadragueIR@citco.com

Steg 3: Överför pengar enligt överföringsinstruktionerna i teckningsanmälan. Teckningsanmälan och vidimerad kopia på ID-handling skickas per post till:

Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Investor Relations Group
Carré Bonn
20, rue de la Poste
P.O. Box 230
L – 2012 Luxembourg

Ladda ner mer information

Teckningsanmälan