Investeringsteamet

Madrague Equtiy Long/Short förvaltas av Madrague Capital Partners AB, en svensk AIF-förvaltare som står under Finansinspektionens tillsyn.

Madrague Capital Partners AB är partnerägt tillsammans med Investor AB (publ) och Nordea Asset Management Holding AB. Förvaltningsmetodiken i Madrague har sitt ursprung från 2002 när förvaltarteamet skapade den investeringsstrategi som alltjämt används idag.

Utöver våra förvaltares långa erfarenhet från kapitalförvaltning, har Madrague en ambition att vara en professionell och fristående förvaltare med huvudsakligt mål att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning åt sina investerare.